Český svaz chovatelů osmáka degu

Dalším logickým krokem, kam jsme jako chovatelé směřovali, bylo založení oficiálního klubu. A co se tím vlastně mění? Zájmové chovy, které do klubu oficiálně vstoupí, již mění název na chovatelské stanice a místo VP budou předávat PP. Na papírech původu bude nově viditelné i logo Českého svazu chovatelů osmáka degu. Každý chovatel, který v klubu je, se oficiálně zavazuje dodržovat domluvené zásady chovu osmáka, které jsme posbírali za léta chovu u nás, ale i v zahraničí. V platnosti však i nadále zůstává možnost vydávat oficiálně VP (výpis předků) od chovatelů, kteří do klubu zatím nevstoupili. Veškeré chovy, které jsou ověřené, najdete v databázi osmáků: https://www.degus.eu/cs/chovatelske-stanice/.

Záštitu nad námi převzal již existující klub potkanů. Možná se ptáte, proč tomu tak je a proč jsme do toho nešli jako samostatná jednotka. Založení jakéhokoliv klubu sebou nese několik úskalí a procesů:

  • Tvorba stanov dle platné legislativy a potřeb spolku

  • Pozvánka na ustavující schůzi

  • Zápis z ustavující schůze

  • Listina přítomných k ustavující schůzi

  • Čestné prohlášení členů statut. orgánu (popř. kontrolní komise)

  • Vyplnění návrhu na zápis údajů spolku do spolkového rejstříku (IFORM)

  • Souhlas vlastníka nemovitosti s registrací sídla spolku

  • Potvrzení o vedlejší činnosti – výpis ze živnost. rejstříku (pokud je třeba)

  • Kompletace a kontrola všech dokumentů včetně jejich odeslání na soud

A jelikož jsme komunikovali právě s klubem potkanů, jak a co, padla nabídka, zda bychom neuvítali přejít jako klub osmáka degu přímo pod ně. Po domluvě jsme tak učinili a nyní plánujeme další kroky, které nám pomohou směřovat kupředu.


Co je to PP?

PP je dokument, který vydává každá chovná stanice, potažmo zájmový chov, svým odchovům. Jedná se o dokumentaci, kterou chovatel dokládá, že jeho odchovy pochází z nepříbuzného spojení dvou jedinců. Výpis předků Vám tedy vystaví každý řádný chovatel a najdete v něm veškeré informace o Vašem osmáčkovi (jméno, datum narození, jména sourozenců, jméno matky, otce, další generace, původ osmáků z jednotlivých generací a nově i rodné číslo, které je zaznamenáno v registru osmáků: https://www.degus.eu/cs/registrace/).

Součástí průkazu původu je i název chovatelské stanice, webové stránky chovu a jméno majitele chovu. Součástí PP je i označení, že daný chov je registrován v Českém svazu chovatelů. 

Databáze osmáků

Databáze osmáků je dílem zájmových chovů a jejím cílem je mít jednotné informace o osmácích. Díky tomuto systému je možné sledovat nejen příbuznost chovných osmáků, ale také zdravotní stav jednotlivých chovných linií, informovat případné zájemce o volných myšácích ze všech zaregistrovaných zájmových chovů a generovat VP ke každému osmákovi. Všichni osmáci v databázi mají také své rodné číslo, které je unikátní. Každý chovatel do systému zanesl svůj chov, tedy informace ke každému svému osmákovi, a to oproti VP, který k němu dostal. Jakákoliv změna, u karty osmáka, není jen tak možná a vyžaduje vždy kontrolu informací hned několika lidí. Tento systém je tak zajímavý, že nás kontaktovali i zájemci z jiných zemí a začali jej využívat. Jedná se například o zájmové chovy z Německa, Rakouska, Belgie...