Vrhy

2021

Vrh T 15.9.2021

Otec: Kirby cream bcc

Matka: Kanita sand bcc/blc

Tattoo Midas - cream bcc (sameček) rezervace p. Paříková
Tequila Midas - cream bcc - (samička)
rezervace p. Valentová
Tintin Midas - cream bcc (sameček) rezervace p. Paříková
Tefity Midas - cream bcc (samička) rezervace p. Henyšová
Tessie Midas - sand bcc/blc - (samička) rezervace p. Valentová
Twitter Midas - lilac - (sameček) - rezervace p. Paříková

               Vrh N 21.2.2021
Otec: Kirby cream bcc
Matka: Beauty Black blc/sac

Nova Midas - black blc/sac (samička) - v chovu

Nubia Midas - black blc/sac - (samička) - v chovu 


Vrh S 29.7.2021

Otec: Kirby cream bcc

Matka: Cherokee Midas chocolate blc

Soren Midas - sand blc/bcc (sameček)
- rezervace p. Kašpar
Siemens Midas - chocolate blc
(sameček) - rezervace p.Kašpar

           Vrh O 8.3.2021
Otec: Kirby cream bcc
Matka: Lillith agouti patchet bcc/blc

Otis Midas black patchet blc/sac (sameček) - rezervace p. Čeřovská

​Optimus Midas - agouti patchet blc/sac (sameček) - p. Čeřovská

Omar Midas - agouti patched blc/sac (sameček) - rezervace p. Ondráš


 

Vrh R 12.4.2021

Otec: Kirby cream bcc

Matka: Cherokee Midas chocolate blc

Robin Midas - chocolate bcc (sameček) - rezervace p.Kašpar

Raija Midas - sand blc/bcc (samička) - rezervace p. Lukšíková

Rhea Midas - lilac (smička) - rezervace

Rosine Midas - cream bcc (samička) - rezervace p. Lukšíková

    Vrh P 9.3.2021

Otec: Kaspian lilac strong patched

Matka: Kanita sand blc/bcc

Provance Midas - lilac (samička) -rezervace Martin K.

Penny Midas - sand blc/bcc (samička) - rezervace p.Tovara

Pepper Midas - sand blc/bcc (samička) - rezervace p. Kosová

Pesto Midas - chocolate blc (sameček) - rezervace p. Ondráš

Phoebe Midas - chocolate blc (samička) - rezervace p.Hájková

Possie Midas - chocolate blc (samička) - rezervace p. Kosová

Pepsi Midas - chocolate blc (samička) - rezervace p. Tvarohová