Non agouti alias antracit

08.05.2020

Velmi pěkné a podmanivé zbarvení osmáka. Díky kombinaci černé a modré barvy je možné si plně vychutnat tuto barvu, která dospíváním osmáka může měnit odstín.  Není tomu tak dávno, kdy se v zájmovém chovu Escalante´s Degus poprvé toto zbarvení objevilo.  Nyní je sameček s tímto zbarvením i součástí mého chovu. Díky Sweet Degus.