Krásná písková

08.05.2020

Pískové zbarvení se v chovech objevilo jako další. Jeho označení je u chovatelů jako St, opět z německého slovního spojení Sand träger - Pískový nosič. I toto zbarvení má několik odstínů. Od žlutého nádechu, až k rezavému odstínu. Odstín může být ovlivněný také jinou barvou, kterou má osmák přenáší v genech. V případě, že je osmák pískového zbarvení, ale v genech přenáší černé zbarvení, má toto vliv na celkový odstín barevného rázu. Můžete se tedy setkat jak s tmavě pískovým osmáčkem, tak se světle pískovým.